ufabet

ธุรกิจจิ๋วแต่แจ๋ว

แม้ธุรกิจจะเพิ่งเริ่มต้นใหม่ แต่ถ้าผู้ประกอบการสามารถสร้างความแตกต่าง ริเริ่มนวัตกรรมใหม่ๆ

เพื่อจำหน่ายและให้บริการกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ได้ ธุรกิจที่เพิ่งจะเริ่มต้นนี้แม้จะยังมีขนาดที่เล็ก เมื่อเทีบกับธุรกิจที่ประกอบการมานานแล้ว ก็จะสามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคงและสามารถเข้าแข่งขันกับธุรกิจที่เปิดมานานแล้วได้เช่นเดียวกัน

ufabet

ข้อดีของการเริ่มต้นธุรกิจใหม่

  • ธุรกิจใหม่สู่ตลาดใหม่ๆ การที่ผู้ประกอบการมีความคิดริเริ่มในการพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ ขึ้นมานั้น ผลลัพท์ที่มาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ อาจเป็น “กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ” ในตลาดก็เป็นได้ โดยการที่ธุรกิจสามารถดึงดูดกลุ่มลูกค้าใหม่ๆ ให้เข้ามาใช้บริการได้นั้น ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องหนักใจเกี่ยวกับการแข่งขันที่ดุเดือดในการแย่งส่วนแบ่งการตลาด (Market shares) เท่ากับธุรกิจที่เข้าไปสู้กับตลาดที่มีคู่แข่งจำนวนมากอยู่แล้วนั่นเอง
  • วัดความสามารถของผู้ประกอบการ ธุรกิจที่ยังไม่เคยมีใครลองทำ หรือธุรกิจที่มีนวัตกรรม (Innovation) ใหม่ๆ นั้น คงจะไม่มีตัวอย่างหรือผู้ที่มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ผู้ประกอบการได้ปรึกษาหรือใช้แบบอย่างเป็นแนวทางในการประกอบธุรกิจ แต่นั่นก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งเช่นกัน เพราะธุรกิจที่แม้จะคล้ายคลึงกัน มีกลุ่มลูกค้า (Target Customers) เหมือนกันที่เริ่มต้นใหม่เหมือนๆ กันในตลาด ต่างก็ต้องเริ่มต้นจากจุดเดียวกันไม่มีความได้เปรียบจากประสบการณ์หรือ Learning curve ที่สูงกว่ากัน เป็นการวัดความสามารถของผู้ประกอบการอย่างแท้จริงในการ บริหารงาน วางแผนกลยุทธ์ต่างๆ เป็นต้น
  • ง่ายต่อการนำเสนอสิ่งใหม่เพื่อพัฒนาองค์กรณ์ ธุรกิจที่เริ่มต้นใหม่และมีขนาดกลางไปจนถึงขนาดเล็ก แน่นอนว่าต้องมีโครงสร้างธุรกิจที่ไม่ซับซ้อนเท่าธุรกิจที่ดำเนินกิจการมานานและมีขนาดใหญ่ การนำเสนอความคิดเห็น (Ideas) ใหม่ๆ เพื่อใช้พัฒนาต่อยอดบริษัท ย่อมไม่ต้องผ่านความคิดเห็นหลายระดับหรือที่เรียกว่า Bureaucratic processes ทำให้การเคลื่อนไหวขององค์กรทำได้ง่ายกว่า แม้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงแบบแผนงานก็สามารถทำได้รวดเร็ว ทันเวลานั่นเอง นอกจากนี้ผู้ใช้บริการเองยังได้รับความยืดยุ่นที่มากกว่าในการใช้บริการอีกด้วย
  • โอกาสในการเป็นผู้นำตลาดมากกว่า แน่นอนว่าผู้ประกอบการที่ริเริ่มธุรกิจใหม่ๆ ได้ก่อนใคร และมีความสามารถในการประกอบธุรกิจนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ก่อนผู้ประกอบการเจ้าอื่นๆ ก็มีแนวโน้มมากกว่าที่จะเป็นเจ้าตลาดในสินค้าและบริการใหม่ๆ นั้น ส่งผลดีในการประกอบการต่างๆ เช่น ลูกค้าให้ความน่าเชื่อถือมากกว่า มีอำนาจการต่อลองกับคู่ค้าที่มากกว่า เป็นต้น

ufabet

ธุรกิจไม่ว่าจะเป็นธุรกิจใหม่หรือเก่า หากมีการบริหารงานที่ดีในทุกๆ ด้าน ก็สามารถประสบความสำเร็จและสามารถประกอบธุรกิจได้อย่างยั่งยืน เทียบเท่าธุรกิจที่มีมานานกว่าหรือบริษัทที่มีขนาดใหญ่กว่าได้ “เงินทุน” ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ ตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจ ตลอดจนการดำเนินการและการขยับขยายกิจการให้เจริญเติบโต ดังนั้นนอกจากทักษะในการบริหารงานของผู้ประกอบการแล้ว

ทักษะการบริหารเงินทุนก็เป็นสิ่งที่สำคัญอันดับต้นๆ ในการประกอบธุรกิจเลยทีเดียว โดยการรู้จักการเลือกใช้เงินทุนที่เหมาะสม จากแหล่งเงินทุนที่เหมาะสมกับสภาวะที่กิจการต้องการ ถือเป็นทักษะหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรศึกษาและทำความเข้าใจด้วยเช่นกัน เพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งในการดำเนินงาน (Operations) และด้านการเงิน (Finance)


ติดตามเนื้อหาดีๆ น่าอ่านได้ที่ coromandeldiscovery.com อัพเดตทุกสัปดาห์

Releated