นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

‘ตรีนุช’ ขอบคุณ ‘ชัชชาติ’ ผุดไอเดียแบทเทิล ‘วงดุริยางค์’

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยกรณีการประลองวงดุริยางค์ตามคำท้าของผู้ว่าราชการจังหวัดระหว่างโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2 วง คือ วงดุริยางค์โรงเรียนวัดสุทธิวราราม และ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กับ โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา 2 วง คือ วงดุริยางค์โรงเรียนสุรนารีวิทยา และโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย ซึ่งจะจัดขึ้นที่ศูนย์กีฬาเยาวชนไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง กรุงเทพฯ ในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ ว่าตน สนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว

ซึ่งมั่นใจว่าจะสร้างบรรยากาศให้เกิดความคึกคัก ตื่นตัวในนักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษาและประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี และยังเป็นเวทีให้นักเรียน ได้ฝึกซ้อมฝีมือไปแข่งขันในระดับนานาชาติด้วย

“ขอขอบคุณนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ริเริ่มกิจกรรมดีๆ เปิดโอกาสให้เด็กของเราได้แสดงความสามารถ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้สนับสนุนให้ทั้งสถานศึกษาของรัฐและเอกชน ส่งเสริมการพัฒนาพหุปัญญาด้านดนตรี พัฒนาผู้เรียนให้สามารถรวมวงในลักษณะวงโยธวาทิต วงดุริยางค์ มีการจัดการแข่งขันผ่านกิจกรรมและการเรียนการสอน เช่น สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีการจัดงานศิลปหัตถกรรม

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในสังกัดทั่วประเทศได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพผ่านการแข่งขันประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ทั้งในระดับภาค ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติ อย่างต่อเนื่องทุกปี , มีโครงการห้องเรียนดนตรี และจัดทำหลักสูตรเฉพาะเพื่อพัฒนาทักษะด้านดนตรีสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา โดยขณะนี้มีโรงเรียนในโครงการทั้งสิ้น 19 โรงเรียน และยังมีโรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยากรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นโรงเรียนเฉพาะทางที่สอนด้านดนตรีด้วย” น.ส.ตรีนุชกล่าว

น.ส.ตรีนุชกล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนให้โรงเรียนที่มีความพร้อมไปแข่งขันวงโยธวาทิตในระดับนานาชาติ ซึ่งนักเรียนของเราก็มีความสามารถโดดเด่น เช่น วงโยธวาทิตโรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา ที่เข้าร่วมประลองในครั้งนี้

ล่าสุดได้เข้าร่วมการประกวด CGN Virtual Solo & Ensemble Competition 2022 จัดโดย องค์กร CGN United ประเทศเนเธอร์แลนด์ ได้รับรางวัลเหรียญทองและเกียรตินิยม , วงโยธวาทิตโรงเรียนราชวินิตบางแก้ว จ.สมุทรปราการ ประกวดงานเทศกาลดนตรีระดับนานาชาติ Malaysia International Virtual Band Championships 2021 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภท Concert Band

วงโยธวาทิตโรงเรียนหอวัง กรุงเทพฯ ที่เข้าร่วมประกวดงานเดียวกันก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภท ENSEMBLE และวงโยธวาทิตโรงเรียนมารีวิทยา จ.ปราจีนบุรี ประกวดรายการ CGN Virtual Solo & Ensemble Competition 2022 จัดโดยองค์กร CGN United ประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็ได้รางวัล ชนะเลิศ 1 st Place , Gold with Distinction ระดับคะแนนเหรียญทองเกียรตินิยม ประเภท Concert Class – Winds Concert รุ่น Open Class เป็นต้น

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ coromandeldiscovery.com

UFA Slot

Releated